Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården SOU 2009:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkandet omfattar rekrytering, behandlingsforskning och implementering samt åtgärder som tar direkt sikte på universitetssjukhusen som nav för den kliniska forskningen.

Utredningen av den kliniska forskningen inledde sitt arbete våren 2007. Ett delbetänkande Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7) avlämnades i februari 2008. I delbetänkande har utredningen beskrivit den kliniska forskningens förutsättningar samt lämnat förslag till åtgärdsplan.

Flera utmaningar återstår för att återge svensk klinisk forskning och därmed också hälso- och sjukvården den framskjutna position som den tidigare har haft. Detta framgår inte minst av den internationella utvärdering som utredningen gjort tillsammans med Vetenskapsrådet och Finlands Akademi. Med stöd av denna lämnar utredningen nu nya förslag vilka tillsammans med åtgärdsplanen ska ses som utredningens samlade åtgärdspaket för att stärka den kliniska forskningen.

Huvudpunkterna i förslagen är följande:

  • Nya universitetssjukhus med forskningsfokus

Integrera forskningen i sjukvården på universitetssjukhusen och ombilda dessa till sex Universitetsmedicinska Centra (UMC) med universitet och landsting i en gemensam ledning.

  • Mer av forskning i utbildningen och vårdarbetet

Förstärk forskningsanknytningen i medicin- och vårdutbildningarna och skapa fler tjänster där forskning och kliniskt arbete kan kombineras på ett tydligt sätt.

  • Nyttiggör forskningsresultaten

Inrätta en fond för klinisk behandlingsforskning och bilda en nationell samverkansorganisation för behandlingsforskning.

  • Satsa på infrastruktur

Ge stöd till infrastruktur i form av biobanker och kvalitetsregister.

Vad är klinisk forskning?

Den definition som utredningen utgår från är att klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Laddar...