Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Det växande vattenbrukslandet SOU 2009:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen bedömer att det svenska vattenbruket har goda tillväxtmöjligheter och kan skapa nya arbetstillfällen, inte minst i skärgård och glesbygd. För att underlätta för att en ekonomisk och ekologisk bärkraftig odling av fisk och skaldjur ska kunna utvecklas presenterar utredningen en handlingsplan i tretton punkter.