Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om nationell plan för transportinfrastrukturen Skr. 2023/24:135

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Nationell plan för transportinfrastrukturen – lovar mer än den kan hålla (RiR 2033:25).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att investeringarna i nationell
plan bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås men inte på ett
effektivt sätt.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att den är
ett viktigt bidrag i arbetet med att utveckla processen kring framtagandet
av en ny nationell plan. Regeringen står i begrepp att ta fram en ny
infrastrukturproposition för att kunna fatta ett beslut om en ny nationell
plan under 2026 och anser att Riksrevisionens iakttagelser och
rekommendationer utgör ett underlag i den fortsatta processen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.

Rättelse

En tidigare version innehöll fel fil.

Laddar...