Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet Skr. 2023/24:39

Publicerad

Regeringen redovisar sina bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Det nationella smittskyddet – inte anpassat för en storskalig smittspridning (RiR 2023:9).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om statens styrning av smittskyddet har varit effektiv för att uppnå det övergripande målet för smittskyddet, vilket är att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det nationella smittskyddet bidrar till ett effektivt smittskydd, men att det behöver stärkas på flera plan för att öka förmågan att hantera framtida utbrott av smitta och smittspridning som kan få allvarliga konsekvenser för samhället. 

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge en lämplig myndighet ett samlat ansvar för vårdhygienfrågor. 

Riksrevisionen rekommenderar också regeringen att förtydliga regleringen av tillsynen av smittskyddet när det gäller de regionala smittskydden. Slutligen rekommenderar Riksrevisionen regeringen att utreda Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rättsliga förutsättningar för insamling och hantering av vårddata. 

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i Riksrevisionens iakttagelser. I skrivelsen redovisar regeringen vidtagna och planerade åtgärder som i huvudsak överensstämmer med Riksrevisionens rekommendationer. 

 

Laddar...