Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om läkemedelsförskrivningen – statens styrning och tillsyn Skr. 2023/24:122

Publicerad

Regeringen redogör för hur den bedömer de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som myndigheten riktar till regeringen i granskningsrapporten Läkemedelsförskrivningen – statens styrning och tillsyn (RiR 2023:23).

Ladda ner:

Regeringen välkomnar riksrevisionens granskning och instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport är slutbehandlad.

Laddar...