Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2022 Skr. 2022/23:101

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2022.

Ladda ner:

Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och utlåning samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU.

Vidare lämnas en sammanställning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa. Slutligen redovisas vilka myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.

Laddar...