Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet Skr. 2022/23:27

Publicerad

Regeringen redogör för den tredje och sista återrapporteringen som ska lämnas senast den 30 november 2022.

Ladda ner:

Genom vidtagna åtgärder och slutförd återrapportering anser regeringen att tillkännagivandet är slutbehandlat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...