Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin Skr. 2021/22:285

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Den statliga lönegarantin − förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete (RiR 2022:4).

Ladda ner:

Riksrevisionen anser att den statliga lönegarantin inte skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt och att det finns indikationer på att missbruket är relativt omfattande. Riksrevisionens uppfattning är att bristerna framför allt beror på att regeringen inte har utformat och styrt lönegarantisystemet på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att göra en större översyn av den statliga lönegarantin. Regeringen anser att det finns behov av en översyn. Frågorna är högt prioriterade av regeringen. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.