Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

Kultur i hela landet Skr. 2017/18:264

Publicerad

Kultur i hela landet är en högst prioriterad fråga för regeringen. Den nationella kulturpolitiken förutsätter en god samverkan mellan staten, landstinget och kommunerna. I skrivelsen Kultur i hela landet lämnar regeringen en översiktlig redovisning över mandatperiodens samlade åtgärder och insatser. Skrivelsen fokuserar på de statliga insatserna.

Ladda ner:

Bland de större satsningarna märks bland annat:

  • 100 miljoner kronor i bidrag per år till kommunala kulturskolor och en nationell strategi för de statliga insatserna riktade till kulturskolorna.
  • Fri entré till statliga museer.
  • En ny museilag som anger att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.
  • 250 miljoner kronor per år i en satsning för stärkta bibliotek i hela landet 2018–2020.
  • 130 miljoner kronor till Äga rum – en satsning på kultur i socialt utsatta bostadsområden 2016–2018.
  • Stärkt stöd på 115 miljoner kronor per år till det fria kulturlivet.
  • Stärkt stöd till regional och lokal kultur inom ramen för kultursamverkansmodellen och en särskild satsning på landsbygden på totalt 40 miljoner kronor 2019–2020.
  • Ny politik för film-, kulturarv- respektive gestaltad livsmiljö.
Laddar...