Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten Skr. 2012/13:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens insatser inom ambulansverksamheten (RiR 2012:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport. I och med denna skrivelse anser regeringen att
Riksrevisionens rapport är färdigbehandlad.