Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Skr. 2012/13:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen – fungerar det? (RiR 2012:27). Riksrevisionen har i rapporten sammanställt tidigare granskningar av den europeiska handeln med utsläppsrätter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Litauen och Polen i samarbete med dessa länders nationella revisionsorgan. I skrivelsen redovisar regeringen vidare vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.