Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet Skr. 2012/13:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Tandvårdsreformen 2008 - når den alla? (RiR 2012:12). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.