Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Prop. 2023/24:38

Publicerad

Regeringen har beslutat att underteckna en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för perioden 2024–2027, med förbehåll för godkännande. I denna proposition föreslås att riksdagen ska godkänna överenskommelsen.

Ladda ner:

Stiftelsens ändamål är att främja åtgärder som bidrar till att utveckla arbetsmarknaden, öka den nordiska kompetensen och konkurrenskraften samt stärka det nordiska samarbetet för i första hand de nordligaste delarna av Finland, Norge och Sverige. Överenskommelsen definierar närmare stiftelsens verksamhet, organisationen, samarbetsformerna och hur många utbildningsplatser länderna förbinder sig att köpa.