Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina Prop. 2022/23:92

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att
skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser
av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna
materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, och
om att tillföra medel för återanskaffning av materiel. Propositionen
innehåller även förslag om ett bemyndigande för regeringen att besluta om
försäljning av artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...