Hoppa till huvudinnehåll

Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina

Publicerad

I dag torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina. I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

– Samarbetet med Storbritannien innebär att både Sveriges och Storbritanniens stöd till Ukraina kan öka ytterligare. Artilleri såsom Archer tillsammans med stridsfordon och stridsvagnar ökar Ukrainas försvarsförmåga och möjliggör för dem att återta territorium, säger försvarsminister Pål Jonson.

Ukrainas behov av krigsmateriel är fortsatt stort och det finns ett omfattande behov av system för luftförsvar och långräckviddig precisionsbekämpning samt stridsfordon och stridsvagnar.

I dag presenterade regeringen ett bilateralt partnerskap med Storbritannien inom artilleriområdet med fokus på fortsatt stöd till Ukraina och samarbete kring Archersystemet. Samarbetet bygger på den bilaterala avsiktsförklaringen från 2014 samt den bilaterala solidaritetsförklaringen från 2022 och innebär bland annat att Storbritannien köper 14 Archerpjäser. Det strategiska samarbetet syftar dessutom till att fortsätta förse Ukraina med det militära stöd som landet behöver. Köpet är betydelsefullt för Storbritannien i genomförandet av landets donation av artillerisystemet AS 90 till Ukraina. Samarbetet syftar också till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina.

I dag har regeringen beslutat om en extra ändringsbudget på dryga sex miljarder kronor i vilken det föreslås att åtta Archerpjäser varav två underhållspjäser ska skänkas till Ukraina. I beslutet ingår även tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt delar och ammunition till luftvärnssystemet HAWK. Stödet är koordinerat med andra länder och är efterfrågat av Ukraina.

Överföringen av materiel till Ukraina medför även kostnader för bland annat transport, utbildning, säkerhetsskydd och iordningsställande av materielen. Regeringen föreslår i ändringsbudgeten ett tillskott i utgiftsområde 6 på 524,5 miljoner kronor för att täcka dessa kostnader.

Regeringen har hittills beslutat om elva militära stödpaket till Ukraina som uppgår till cirka 16,9 miljarder kronor. Av detta ingår cirka 6,3 miljarder i denna extra ändringsbudget.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand

Fakta om Archer:

Archer kan på långa avstånd och med hög precision bekämpa fientligt artilleri och andra specifika mål. Archer förflyttar sig snabbt och kan öppna eld sekunder efter att pjäsen gått i ställning. Besättningen sitter skyddad i fordonet och ammunitionsmagasinet är helt automatiserat. Archer blir ett värdefullt komplement till Ukrainas artilleriförmåga.

Fakta om samarbetet med Storbritannien:

Det bilaterala partnerskapet med Storbritannien bygger vidare på den bilaterala avsiktsförklaringen från 2014 samt den bilaterala solidaritetsförklaringen som undertecknades 2022. I solidaritetsförklaringen framhöll Storbritannien och Sverige att regionala och globala utmaningar bäst hanteras genom att agera tillsammans. Storbritannien och Sverige enades också om att fortsätta förbättra det operativa samarbetet och ytterligare stärka det bilaterala partnerskapet.

Laddar...