Proposition från Utrikesdepartementet

Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef Prop. 2021/22:223

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef.

Ladda ner:

För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs
till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.