Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer Prop. 2018/19:73

Publicerad

I propositionen föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent.

Ladda ner:

Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Vidare föreslår regeringen i propositionen att ändamålen för anslagen
för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ändras så att anslagen får användas för respektive myndighets förvaltningsutgifter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...