Proposition från Justitiedepartementet

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken Prop. 2016/17:221

Publicerad

Regeringen föreslår de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till den nya EU-förordningen med samlade regler om EU-varumärken. Förordningen är en sammanslagning (så kallad kodifiering) av två tidigare EU-förordningar.

Ladda ner:

Ändringarna innebär att hänvisningarna till EU:s varumärkesförordning i varumärkeslagen, firmalagen och lagen om rättegången i arbetstvister ska avse den nya EU-förordningen. Förslagen innebär inga ändringar i sak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning (1 st)

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)