Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för vissa polisanställda

Publicerad

Polisanställda är i hög grad utsatta för våld, hot, trakasserier och otillåten påverkan från aktörer inom den organiserade brottsligheten. Syftet är att bland annat försöka hindra polisanställda från att fatta vissa beslut och fullgöra sitt uppdrag. Skyddet för Polismyndighetens anställda som arbetar mot den organiserade brottsligheten och särskilt de kriminella nätverken behöver stärkas och det är angeläget att det sker snabbt. Därigenom säkerställs Polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande förmåga.

Ladda ner:

Förslagen i lagrådsremissen innebär att anställda vid Polismyndigheten som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder. Det föreslås också att sekretess ska gälla för uppgifter som kan bidra till upplysning om identiteten på den anställde vid Polismyndigheten. Möjligheten att använda en annan uppgift än namn föreslås gälla under en tidsbegränsad period om fem år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 april 2024.

Laddar...