Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska råda likvärdiga krav vad gäller skyldigheten att anta mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet.

Ladda ner:

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige i kommuner och regioner anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I lagrådsremissen föreslår regeringen att programmet även ska omfatta verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi eller av sådana juridiska personer som anges i 10 kap. 2–4 och 6 §§ kommunallagen. Syftet med lagrådsremissens förslag är att det för sådan verksamhet så långt det är möjligt ska råda lika villkor för privata utförare och för kommuner och regioner.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...