Hoppa till huvudinnehåll

Fordon ska kunna klampas i fler fall

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att åtgärder, bl.a. att ett fordon låses fast (klampas), ska få vidtas för att hindra ett fordons fortsatta färd i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter i fler fall än i dag.

Ladda ner:

De tillkommande fallen avser sanktionsavgift som ska påföras när handlingar inte visas upp vid en vägkontroll enligt bestämmelser om utstationering av förare inom vägtransportområdet eller vid internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik med fordon som är registrerade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kontroller på väg

    Uppdraget har varit att lämna förslag som leder till effektivare kontroller och till ett sanktionssystem som får fler inom yrkestrafiken på väg att följa reglerna på området. Det övergripande syftet är att främja brottsbekämpningen och trafiksäkerheten samt åstadkomma en god social situation för förare och en sund konkurrens inom yrkestrafiken på väg.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Fordon ska kunna klampas i fler fall

    I lagrådsremissen föreslås att åtgärder, bl.a. att ett fordon låses fast (klampas), ska få vidtas för att hindra ett fordons fortsatta färd i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter i fler fall än i dag.

Proposition

Laddar...