Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Publicerad

Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Ladda ner:

I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade mediegrundlagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

    Promemorian innehåller förslag till följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, förkortad YGL.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

    Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade mediegrundlagar.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...