Hoppa till huvudinnehåll

Bevakning ombord på svenska fartyg

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om bevakning ombord på svenska fartyg. Syftet med lagen är att möjliggöra bevakning för att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer.

Lagen föreslås endast gälla i fråga om fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden) och som befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är redaren som kan få tillstånd för bevakning ombord på fartyget enligt den nya lagen.

Tillståndet för bevakning får förenas med en rätt för säkerhetspersonalen att inneha vissa skjutvapen och ammunition ombord. Förslaget har utformats i linje med rekommendationerna på området från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...