Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Skärpta krav för närradiotillstånd

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslås skärpta krav på anknytning till sändningsområdet för att ideella föreningar ska få tillstånd att sända närradio.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.