Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård Dir. 2024:13

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Syftet är att stärka den statliga barn- och ungdomsvårdens vårdande uppdrag och del i vårdkedjan för att säkerställa att barn och unga ges en trygg och kvalitativ vård, skola och behandling. Översynen är ett led i en reformering av den statliga barn- och ungdomsvården.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat: 

  • analysera om den statliga barn- och ungdomsvårdens organisation av verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och lämna förslag på hur verksamheten i stället kan organiseras, 
  • föreslå åtgärder för att stärka barnrätts- och rättssäkerhetsperspektivet inom den statliga barn- och ungdomsvården, bl.a. åtgärder som säkerställer att det inte förekommer någon form av våld eller att tvångsåtgärder vidtas utan stöd i lag, 
  • analysera vilka behov det finns av en mer ändamålsenlig utslussning och eftervård efter en placering inom den statliga barn- och ungdomsvården, och 
  • ämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 25 april 2025.

Laddar...