Hoppa till huvudinnehåll

Ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar Dir. 2024:12

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur den svenska elmarknaden
kan utvecklas och regleras med syfte att tydliggöra systemansvaret, öka
leveranssäkerheten och robustheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och ge fossilfria kraftslag och flexibla resurser marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med.

Utredaren ska bland annat

 • föreslå på vilket sätt den finansiella elmarknaden, långsiktiga
  energiköpsavtal, kapacitetsmekanismer och stödtjänstmarknader kan
  utvecklas,
 • föreslå hur termerna systemansvarig för överföringssystem och
  systemansvarig för distributionssystem kan införas och tydliggöras,
 • föreslå hur marknadsaktören leverantör av balanstjänst kan regleras,
 • föreslå hur systemet med anvisade elavtal på slutkundsmarknaden kan
  avvecklas, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 25 april 2025.

Laddar...