Hoppa till huvudinnehåll

Stärkta incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:27

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag till system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad,
  • lämna förslag för att ge kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft,
  • redovisa möjliga insatser, utöver stärkta incitament, som stärker kommunernas förmåga att stödja utbyggnad av vindkraften,
  • säkerställa att förslagen inte påverkar skatteområdet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Laddar...