Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet (Ku 2022:02) Dir. 2023:39

Publicerad

Ändring i uppdraget samt förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 juni 2022 kommittédirektiv om ingripande mot
satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet (dir. 2022:81). Enligt
direktiven ska uppdraget redovisas senast den 15 juni 2023.

Utredaren får nu även i uppdrag att bland annat:
• föreslå när och på vilket sätt ingripanden med hänsyn till Sveriges säkerhet ska kunna göras mot sändningar av radio, tv och sökbar text-tv som det krävs tillstånd för av Myndigheten för press, radio och tv,
• analysera och föreslå om och i så fall när ett tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv att sända tv och sökbar text-tv ska kunna återkallas på grund av yttrandefrihetsbrott, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Sveriges säkerhet i etern

    Betänkande av Utredningen om ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet.

Lagrådsremiss

Proposition