Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01) Dir. 2023:17

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 februari 2022 kommittédirektiv om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (dir. 2022:7). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 24 augusti 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 24 november 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition