Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret Dir. 2022:70

Publicerad

En särskild utredare ska utvärdera entreprenörsansvaret i bygg- och anläggningsbranschen och bedöma om lagstiftningen fått avsedd effekt. Utredaren ska även överväga om entreprenörsansvaret bör utvidgas till att omfatta fler branscher som har problem med arbetslivskriminalitet och där långa kedjor av underentreprenörer är vanligt förekommande.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • utvärdera entreprenörsansvaret i bygg- och anläggningsbranschen,
 • bedöma om det finns behov av förändringar av entreprenörsansvaret,
 • bedöma om entreprenörsansvaret bör utvidgas till att gälla i fler branscher, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret (A 2022:01)

  Regeringen beslutade den 22 juni 2022 kommittédirektiv om utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret (dir. 2022:70). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 28 april 2023. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 juni 2023.

 • Utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret

  En särskild utredare ska utvärdera entreprenörsansvaret i bygg- och anläggningsbranschen och bedöma om lagstiftningen fått avsedd effekt. Utredaren ska även överväga om entreprenörsansvaret bör utvidgas till att omfatta fler branscher som har problem med arbetslivskriminalitet och där långa kedjor av underentreprenörer är vanligt förekommande.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Översyn av entreprenörsansvaret

  Betänkande av Utredningen om utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret. Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera om lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar (entreprenörsansvarslagen) har fått avsedd effekt och bedöma om det finns behov av förändringar i lagen.

Lagrådsremiss

Proposition