Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Motverka social dumpning Dir. 2022:56

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att främja samverkan mellan kommuner och lämna förslag till åtgärder för att motverka social dumpning.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att bidra till regeringens arbete med att vända på varje sten för att förebygga, minska och motverka segregation samt att motverka att vissa kommuner avsäger sig ansvaret för sina invånare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Motverka social dumpning

    En särskild utredare ges i uppdrag att främja samverkan mellan kommuner och lämna förslag till åtgärder för att motverka social dumpning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Utredningen har upphört

Denna utredning har upphört genom regeringsbeslut den 22 december 2022.