Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén Dir. 2024:17

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 28 april 2022 kommittédirektiv om en
ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning (dir. 2022:36). Uppdraget
skulle enligt direktiven redovisas senast den 3 maj 2024. Genom
tilläggsdirektiv som beslutades den 20 april 2023 (dir. 2023:56) utvidgades
uppdraget till att även omfatta åtgärder för att bl.a. motverka höga och
ökande skattesatser.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast
den 3 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...