Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö Dir. 2022:39

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kommittédirektiv om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (dir. 2021:44). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 17 juni 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2022.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

    Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kommittédirektiv om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (dir. 2021:44). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 17 juni 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2022.

  • Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

    Den svenska arbetsmarknaden har genomgått förändringar sedan arbetsmiljölagens (1977:1160) tillkomst. Det finns skäl att se över vissa delar av arbetsmiljölagen för att behålla den höga skyddsnivån för arbetstagare i Sverige och för att arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. En särskild utredare ges därför i uppdrag att se över vissa frågor i arbetsmiljölagen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition