Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga 2021:59

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 5 augusti 2021. Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 februari 2021 kommittédirektiv om säkerhets­prövning av totalförsvarspliktiga (dir. 2021:9). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 16 augusti 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 18 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition