Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Återstart för kulturen (Ku 2020:03) Dir. 2021:18

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Från kris till kraft

    Utredningen återstart för kulturen föreslår i detta betänkande insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...