Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen stärkt assistans (S 2020:01) Dir. 2020:90

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 24 maj 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...