Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Dir. 2020:84

Publicerad

Uppdraget till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap utvidgas till att under fortsatt utredningsarbete också ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts av utbrottet av sjukdomen covid -19.

Ladda ner:

Även utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Utredningen ska lämna en delredovisning senast den 1 april 2021. Delredovisningen omfattar de delar som avser försörjning av hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

  • Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

    Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I sitt slutbetänkande föreslår nu utredningen hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas.

  • En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

    Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap redovisar de aspekter av uppdraget som berör försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

  • Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning

    Utredningen fick i augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...