Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriva utnyttjandets karaktär. Utredaren ska därefter föreslå lämpliga åtgärder för att motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat överväga

  • krav på att anställningsavtal ges in i samband med en ansökan om arbetstillstånd,
  • begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att försämra anställningsvillkoren efter att arbetstillstånd har beviljats,
  • utökade sanktioner mot arbetsgivare, och
  • utökade kontroller av arbetsgivare.

Utredaren ska i arbetet analysera och bedöma eventuella effekter av föreslagna åtgärder för handläggningstiderna hos Migrationsverket och effektiviteten i systemet för arbetskraftsinvandring. Utredaren ska också lämna nödvändiga författningsförslag för de åtgärder som föreslås.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016.

Pressmeddelande: Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

    I detta betänkande redovisas uppdraget och förslag till åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Betänkandet innehåller också en kartläggning för att undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)