Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Dir. 2015:70

Publicerad

En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

    Samordnaren har lämnat förslag och bedömningar utifrån det övergripande målet att bidra till att fler unga kvinnor och unga män ska kunna etablera sig i samhället. Då många faktorer påverkar ungas livsvillkor, förutsättningar och möjligheter till etablering krävs flera åtgärder på olika nivåer för att förändring och förbättring ska kunna ske. Det handlar om allt från förbättrade insatser för enskilda individer, förändringar i regelverk, styrning och organisering av olika myndigheter och aktörer, till större samhällsförändringar.

  • Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...