Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges hälsobistånd 2021 - Statistikrapport

Publicerad

År 2021 var ett utmanande år för global hälsa. Covid-19-pandemin fick fortsatt svåra direkta och indirekta konsekvenser, med stora krav både på hantering av den akuta krisen och på upprätthållandet av det långsiktiga arbetet med hälsosystem, hälsosäkerhet och hälsosamma samhällen. I rapporten om Sveriges hälsobistånd sammanfattas statistik från Regeringskansliet och Sida om svenskt stöd inom hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) under 2021.

Ladda ner:

Sveriges hälsobistånd uppgick 2021 till 6,6 miljarder kronor, vilket är den högsta summan någonsin. Stödet har bland annat gått till insatser för att motverka följderna av covid-19-pandemin, satsningar på hållbara hälsosystem och hälsosamma samhällen, och till arbete med SRHR. Av det totala hälsobiståndet kanaliserades 57 % genom UD och 43 % genom Sida.