Färdplan för fri och rättvis handel

Publicerad

Ladda ner:

I denna färdplan finns tio utgångspunkter som bland annat rör fri och rättvis handel i EU:s handelspolitik och internationellt utvecklingssamarbete. En annan viktig fråga är att underlätta för företag, organisationer och arbetsmarknadens parter att verka för förbättrade villkor och erbjuda tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder. Färdplanen handlar även om jämställdhet mellan kvinnor och män och om barnets perspektiv.

Syftet med färdplanen är att redovisa regeringens arbete och ambitioner för fri och rättvis handel och tydliggöra regeringens förväntan på aktörer som arbetar med dessa frågor. Arbetet involverar både offentliga och privata aktörer.