Rapport från Statsrådsberedningen

A Balancing Act: China's Role in Climate Change

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I december 2009 kommer regeringar från världens alla länder att samlas i Köpenhamn för att försöka förhandla fram ett nytt internationellt klimatavtal som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut 2012. Vad Kina väljer för väg kommer att vara till stor betydelse för vad förhandlingarna resulterar i.

Det finns mycket som tyder på att Kina kommer att spela en större roll i arbetet med att möta klimatförändringarna än man trodde för några år sedan. Rapporten A Balancing Act: China's Role in Climate Change behandlar denna fråga och bidrar till att öka förståelsen för vilken roll Kina kan komma att spela.

Karl Hallding, Guoyi Han och Marie Olsson vid Stockholm Environment Institute har på uppdrag av kommissionen för hållbar utveckling analyserat den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina med fokus på klimatförändringarna.

De analyser och synpunkter som framförs i rapporten ansvarar författarna själva för.