Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Världens första AI-reglering antas när civilministern reser till Bryssel

Publicerad

Tisdag den 21 maj träffas EU-ländernas digitaliserings- och telekomministrar i Bryssel för möte i TTE-rådet. Sverige representeras av civilminister Erik Slottner. På rådsmötet förväntas bland annat den slutliga versionen av den gemensamma regleringen för artificiell intelligens (AI) godkännas.

Eftersom Europaparlamentet godkände den slutliga versionen av AI-förordningen den 13 mars i år, är ministerrådets beslut under tisdagen det sista steget innan världens första reglering om AI kan börja gälla.

Regleringen fokuserar på användningsområden för AI-system som antingen kommer förbjudas eller anses utgöra en så pass hög risk att systemen innan användning behöver tränas på rätt information och ha tillräckligt god dokumentation för att passera krav på transparens och tillsyn.

– Världens första reglering för AI-produkter är inte bara viktig för en hållbar AI-utveckling, utan också för att få gemensamma regler i alla 27 medlemsländer. Den inspirerar även länder utanför unionen att skapa motsvarande regelverk. Min förhoppning är att AI-förordningen kommer att stärka såväl svensk som europeisk konkurrens- och innovationskraft, säger civilminister Erik Slottner.

Ministrarna kommer vid tisdagens rådsmöte även att hålla en riktlinjedebatt om genomförandet av den nya lagstiftningen på det digitala området. På rådsmötet förväntas också slutsatser om framtiden för EU:s digitala politik och slutsatser om framtiden om cybersäkerhetens framtid godkännas. Rådsmötet avrundas med en informell diskussion om främjande av digitala färdigheter för en inkluderande digital omställning.

Presskontakt

Samuel Dalevi
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 51 18
e-post till Samuel Dalevi

Mer om AI-akten

Inom högriskområden regleras bland annat AI-användning för livsavgörande beslut så som för studier och anställning. Även system för biometrisk identifiering för till exempel brottsbekämpning definieras som högriskområde.

Förbjudna områden inkluderar manipulation för att medvetet skada någon psykiskt eller fysiskt och särskilt manipulation genom att utnyttja känsliga grupper, så som barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Även biometriskt fjärridentifiering i realtid på allmän plats är förbjudet, men med vissa undantag för brottsbekämpning och brottsprevention.

Ett par nya områden som blivit del av lagstiftningen efter den slutliga politiska överenskommelsen mellan rådet, EU-parlamentet, EU-kommissionen gäller bland annat:

• Inkludering av kontroll för globalt utvecklade system s.k. AI-modeller för allmänna ändamål, som tränats på stora datamängder och som därför kan utgöra en systematisk risk om de gör fel. Dessa system ska kontrolleras av en s.k. AI-byrå som etableras på EU-nivå.

• Transperenskrav på de stora globala systemen att de ska kunna dela med sig av vilken information om AI-systemen har tränats på för att hjälpa till med att få information om t.ex. upphovsrättsligt material.

• Riktlinjer kommer tas fram för en konsekvensanalys som kan användas för att säkerställa att AI-system som ska sättas på marknaden inte kränker människors grundläggande rättigheter.

Efter tisdagens officiella beslut kommer olika delar av förordningen att börja gälla vid fyra olika tidpunkter från beslutsdatumet – med det första ikraftträdandet av förbjudna områden inom 6 månader och efterföljande delar av regleringen inom 12, 24 respektive 36 månader.

Laddar...