Hoppa till huvudinnehåll

75 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina

Publicerad

För att ytterligare förstärka Sveriges stöd till Ukraina och säkerställa en långsiktighet är regeringen och Sverigedemokraterna överens om att skapa en treårig ram för det militära stödet till Ukraina på sammanlagt 75 miljarder kronor för 2024–2026, 25 miljarder per år.

Ukrainas kamp mot Rysslands anfallskrig fortsätter och Sverige kommer att stödja Ukrainas kamp så länge som det krävs. För att förstärka det svenska stödet till Ukraina – samt öka långsiktigheten – är regeringen och Sverigedemokraterna överens om att införa en ram för det militära stödet till Ukraina för åren 2024–2026. Sverige kommer att utöka stödet och ramen uppgår till 75 miljarder kronor i militärt stöd för åren 2024–2026, 25 miljarder kronor per år.

I och med det här förslaget kommer det sammanlagda militära och civila stödet från Sverige till Ukraina att uppgå till över 100 miljarder kronor. Det militära stödet i Ukrainaramen kan till exempel ske i form av donationer av försvarsmateriel, finansiella bidrag samt ekonomiskt stöd vid upphandling av försvarsmateriel.

Beroende på vilken typ av stöd som kommer att användas, t.ex. om det handlar om leveranser av ersättningsanskaffningar, kan ramen komma att belasta de offentliga finanserna flera år och även efter 2026.

Med Rysslands invasion av Ukraina är säkerhetsläget i Europa det allvarligaste sedan andra världskriget. Det innebär att upprustningen på hemmaplan måste fortsätta samtidigt som stödet till Ukraina pågår. Samarbetspartierna är därför också överens om att stöd till Ukraina genomförs så att uppbyggnaden av svensk försvarsförmåga inte urholkas eller att andra nödvändiga reformer trängs ut. För att stödet till Ukraina inte ska gå ut över den upprustning som nu sker av det svenska försvaret, eller tränga undan andra viktiga investeringar som behövs, innebär ramen att det blir en avvikelse från överskottsmålet. 

Bakgrund

Sedan Rysslands invasion i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande 37 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina. Det har gjorts genom exempelvis 15 militära stödpaket, omfattandes cirka 30 miljarder kronor, samt att Ukraina nu är Sveriges enskilt största biståndsland.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...