Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige avsätter 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan genom FN:s livsmedelsprogram (WFP)

Publicerad

Regeringen avsätter nu 120 miljoner kronor till arbetet mot hunger i Gaza, Ukraina och Sudan. Stödet kanaliseras genom FN:s livsmedelsprogram (WFP), den största humanitära organisationen för arbetet mot hunger.

- Vi ser med stor oro på varningarna om hungersnöd på flera håll i världen, inte minst i Gaza och Sudan. WFP är en helt central aktör i arbetet för att rädda liv i detta läge. Sverige ska vara med och bidra till att bryta den negativa utvecklingen och förhindra att hungersnöd utbryter. Utöver att tillskjuta finansiering driver vi också på för ökat humanitärt tillträde, vilket krävs för att WFP och andra ska nå de behövande. Det gäller inte minst i Gaza, där vi nu aktivt följer upp det EU-gemensamma arbete som jag själv tog initiativ till i syfte att sätta hårdare tryck på Israel, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Stödet allokeras med omedelbar verkan till WFP:s verksamhet i de tre länderna. Summan fördelas lika mellan länderna. Allokeringen beslutades i samband med besöket i Stockholm av chefen för FN:s livsmedelsprogram (WFP), Cindy McCain.

- Sverige är en nära och uppskattad samarbetspartner till FN:s livsmedelsprogram, och jag välkomnar regeringens ökade stöd till våra krisinsatser i Gaza, Sudan och Ukraina. Stödet kommer i ett kritiskt läge och gör att vi kan agera snabbt för att nå människor i nöd. Medlen kommer att hjälpa oss att lindra hunger och rädda liv, säger Cindy McCain.

Allokeringen utgör en del av regeringens beslutade stöd till WFP för 2024. Sveriges stöd till WFP för 2024 uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor, varav drygt 930 miljoner är kärnstöd från UD och drygt 360 miljoner kronor är genom Sida.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...