Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell strategi inom allergiområdet för en preventiv och jämlik allergivård

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi inom allergiområdet. Strategin ska bland annat utveckla det förebyggande arbetet och kompetensförsörjningen inom allergivården.

­ – Det behövs en nationell strategi inom allergiområdet för att säkerställa en preventiv, effektiv och jämlik allergivård över hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det behövs mer kunskap kring vad som kan förebygga allergier. Regeringens beslut om att ta fram forskningsbaserad information om allergier är ett led i det arbetet. I Finland har man lyckats hejda ökningen av allergier genom tidiga insatser och det är exempel som är intressant att studera närmare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det finns behov av ny kunskap och ytterligare åtgärder för hur det förebyggande arbetet, som även inkluderar säkra livsmedel inom allergiområdet kan utvecklas. Detta har Socialstyrelsen och Livsmedelsverket identifierat i den förstudie på allergiområdet som utförts på uppdrag av regeringen (S2022/03576). Det finns också ett behov av att förbättra planeringsförutsättningarna för kompetensförsörjningen inom allergiområdet som idag en utmaning grund av svårigheter att rekrytera nya ST-läkare och kommande pensionsavgångar bland allergologer.

Regeringen ger därför i uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att ta fram ett förslag till en strategi för allergiområdet. I uppdraget ingår bland annat att

  • kartlägga ansvarsfördelning mellan myndigheter och identifiera samordningsbehov mellan området matallergi samt området IgE-förmedlad allergi samt ytterligare områden som identifieras inom ramen för uppdraget.
     
  • formulera övergripande mål som främjar och tydliggör allergivården utifrån ett patientperspektiv, samt lämna förslag på hur dessa ska följas upp utan ökad administrativ börda för medarbetare i vården.
     
  • utifrån en evidenskarta för allergi och kunskapsunderlag, som ska tas fram av statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), ta fram ändamålsenligt kunskapsstöd.
     
  • analysera tillgången till kvalificerad kompetens på allergiområdet och utmaningar avseende kompetensförsörjningen på nationell nivå.

I april 2026 ska alla delar i uppdraget ha blivit redovisade.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...