Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet samt för att främja en mer jämlik vård inom området Diarienummer: S2022/03576

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att genomföra en förstudie som ska utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet och kunna främja en jämlik vård inom området.

Ladda ner:

Myndigheterna ska bedöma om det behövs ny kunskap och ytterligare åtgärder inom respektive myndighets ansvarsområde samt hur samordning mellan berörda myndigheter och andra aktörer bör ske.

Myndigheterna ska samråda och samtala

Myndigheterna ska samråda med berörda myndigheter som Folkhälsomyndigheten, kommuner och regioner. Myndigheterna ska också samtala med regionernas nationella system för kunskapsstyrning och andra aktörer.

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket redovisar gemensamt uppdraget senast den 1 september 2023.

Laddar...