Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Viktig forskningsinfrastruktur ska kunna få tioåriga bidragsbeslut

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att myndigheten får möjlighet att besluta om tioåriga bidragsperioder för finansiering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsiktiga planeringen av resurser till viktig forskningsinfrastruktur.

– Den här förändringen har efterfrågats från flera olika håll eftersom finansiering av forskningsinfrastruktur måste vara långsiktig givet verksamhetens art och behov av långsiktiga investeringar. Regeringsbeslutet gör det möjligt för Vetenskapsrådet att fatta beslut om att bevilja medel för upp till tio år avseende vissa forskningsinfrastrukturer, säger utbildningsminister Mats Persson.

I Vetenskapsrådets instruktion anges i dag att myndigheten får fatta beslut om att bevilja forskningsmedel för högst sex år. Vetenskapsrådet har föreslagit till regeringen att medel för viss forskningsinfrastruktur, särskilt MAX IV, ska kunna beslutas för tio år. Detta har även lyfts av lärosäten i olika sammanhang och behovet av långsiktighet har även framhållits av Forskningsfinansieringsutredningen i betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Ändringen innebär att Vetenskapsrådet nu kan ta beslut om att bevilja medel för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse för upp till tio år.

Förordningen träder i kraft den 12 mars 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund