Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om hur socialavgifter på lönespecifikationer kan bli mer transparenta

Publicerad

Regeringen ger en utredare i uppdrag att utreda möjligheten att införa en skyldighet för myndigheter att redovisa inbetalda socialavgifter. Det handlar om att synliggöra information om avgifterna på de anställdas lönespecifikationer. Karin Johansson, vice vd för Svenskt Näringsliv utses till utredare.

En utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för myndigheter under regeringen att i samband med löneutbetalningar redovisa inbetalda socialavgifter. Utredaren ska lämna förslag som innebär att en sådan skyldighet införs.

– Staten är en stor arbetsgivare och myndigheterna under regeringen ska därför föregå med gott exempel för andra arbetsgivare. Ett sätt är att redovisa denna information på ett samlat, tydligt och öppet sätt till sina anställda, säger civilministern Erik Slottner. 

Utredningen ska ske internt inom Finansdepartementet, genom en så kallad bokstavsutredning. Uppdraget kommer påbörjas den 26 februari 2024 och slutredovisas senast den 24 juni.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Laddar...