Hoppa till huvudinnehåll

Satsning för att underlätta den gröna omställningen

Publicerad

Regeringen satsar 100 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2024 för effektiv tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tio miljoner kronor inom denna satsning fördelas till Länsstyrelsen i Västerbottens län för att bistå andra länsstyrelser i ärenden med betydelse för den gröna omställningen, i och med regeringens beslut om länsstyrelsernas regleringsbrev.

Länsstyrelsen i Västerbottens län tilldelas 10 miljoner kronor för att bistå andra länsstyrelser i så kallade A-ärenden med betydelse för den gröna omställningen. Syftet är att möjliggöra en snabb förstärkning i län med stora behov.

– Det finns en stor potential i ett utökat samarbete mellan länsstyrelserna. Att lära av och bistå varandra på handfasta sätt, till exempel genom in- och utlån av personal, kan skapa goda förutsättningar för en mer effektiv verksamhet. Genom att Länsstyrelsen i Västerbotten nu tilldelas tio miljoner kronor skapas förutsättningar för ett utbyte av kompetens och erfarenheter mellan länsstyrelser i komplexa prövningar. På så sätt stärker vi förutsättningarna för ett mer effektivt och flexibelt nyttjande av statens resurser, säger civilminister Erik Slottner.

– Snabbare, effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är helt avgörande för Sveriges klimatomställning. Nu riktar vi en del av satsningen på effektivare tillståndsprövningar till Länsstyrelsen i Västerbottens län, liksom till andra länsstyrelser runt om i landet för att förkorta processerna och öka resurserna för de prövningar som har så stor betydelse för klimatomställningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Den gröna omställningen i Norra Sverige är en möjlighet för ökat lokalt, regionalt och nationellt välstånd. För att realisera den potential som finns behöver tempot i tillståndsprocesserna öka. Regeringens uppdrag innebär att Länsstyrelsen i Västerbottens län får större möjlighet att snabbt kunna stärka upp med kompetens och stöd för snabba processer i hela norra Sverige, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen avser att fortsatt arbeta för att länsstyrelserna i sin verksamhet har förutsättningar att balansera olika samhällsintressen och därigenom bidra till tillväxt och en hållbar omställning i hela landet. Länsstyrelserna har en viktig roll i att möjliggöra klimatomställningen, inte minst i sin uppgift att främja länets utveckling.

Inom ramen för denna uppgift uppdras länsstyrelserna i regleringsbrevet att bland annat redovisa hur de vid målkonflikter som uppstår i myndigheternas verksamheter har arbetat för att frågor om tillväxt beaktas. Länsstyrelserna får också i uppdrag att redovisa sitt arbete för att stärka svensk konkurrenskraft och näringslivsutveckling, industrins klimatomställning och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

Därutöver tillförs Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län 2,5 miljoner vardera för att genomföra insatser som bidrar till att hantera målkonflikter som uppstår vid handläggning av ärenden med anledning av den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i länen.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...